งานชิ้นที่6

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand
E
I
M
F
F
M
U
L
J
G
H
I
T
R
T
G
O
L
F
R
F
D
P
I
O
I
M
E
I
D
V
A
D
G
O
W
T
P
W
N
S
N
W
U
I
H
R
V
I
G
V
D
V
D
G
E
H
N
A
Y
N
P
H
T
V
P
K
J
E
A
E
C
T
D
E
A
R
E
R
M
I
L
W
I
H
M
A
F
D
W
A
O
W
L
F
N
O
A
D
G
D
J
F
V
P
S
C
J
K
G
C
I
C
P
V
C
S
H
A
O
N
E
U
U
B
A
R
E
A
C
O
B
T
E
O
H
H
P
O
L
E
C
L
Y
D
V
L
P
C
V
A
W
E
R
K
B
A
E
N
H
G
G
U
A
G
O
O
O
U
B
J
T
R
J
J
O
A
J
M
J
P
M
R
C
C
S
O
V
V
H
O
Y
K
G
E
C
Y
L
E
N
P
U
O
H
F
C
K
S
Y
H
E
C
T
R
V
D
G
K
M
E
N
Y
I
Y
H