งานชิ้นที่6

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand
A
L
W
A
M
R
W
L
U
M
J
Y
D
N
C
D
R
I
L
L
P
U
A
F
M
P
B
S
T
C
D
H
M
A
O
P
U
R
V
D
H
U
T
P
I
L
N
K
B
V
P
P
K
D
W
U
J
C
D
V
S
K
H
R
K
R
C
B
B
O
A
K
C
N
I
C
T
H
L
J
P
O
G
S
I
G
M
U
U
L
T
D
B
L
F
D
V
M
P
H
T
M
S
C
E
D
J
U
C
T
H
A
W
C
R
A
N
E
D
N
W
I
W
T
M
L
A
B
O
R
F
D
B
I
G
C
F
C
W
H
E
R
Y
I
D
M
V
K
V
I
G
M
C
G
W
J
V
M
J
P
G
A
J
P
N
T
M
U
V
H
W
H
L
T
J
P
R
K
G
E
Y
A
K
K
R
H
A
M
M
E
R
N
N
B
E
I
S
P
W
V
C
K
N
R
K
I
S
V
V
R
G
G
N
T
G
I
C
F
B
A
Y
E
K
W
D