งานชิ้นที่ 6

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand
B
K
N
P
K
R
Y
D
D
R
M
S
A
S
B
S
M
F
M
A
J
S
C
H
O
O
L
U
N
J
M
E
M
E
E
K
R
H
P
M
J
Y
F
B
L
B
S
O
B
M
U
V
L
D
C
T
E
Y
P
S
Y
F
B
A
O
O
J
I
M
C
N
F
J
C
U
G
R
T
C
E
C
O
E
M
R
Y
M
E
Y
I
D
E
L
G
O
A
W
L
R
W
L
P
J
V
W
M
Q
I
B
H
R
H
I
R
A
M
E
G
B
J
Y
U
J
U
V
E
B
N
H
R
Y
R
M
U
H
C
E
D
N
B
S
L
B
S
E
T
C
M
W
Y
V
N
G
E
D
A
N
G
E
R
D
H
D
K
R
V
C
S
H
F
F
C
R
T
A
R
A
O
I
Y
N
Y
S
N
I
G
E
M
M
V
C
R
E
N
C
T
K
T
B
M
W
F
T
I
M
E
G
R
C
P
K
W
L
D
K
F
P
M
K
G
M
E
Y
R
C