งานชิ้นที่ 6

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand
J
K
E
O
Y
G
L
D
W
Y
B
B
W
V
U
A
T
O
G
J
R
M
C
A
A
F
R
T
H
B
C
O
J
S
Y
D
S
O
B
U
Y
M
F
V
I
O
L
Y
G
Y
P
K
E
B
S
T
J
F
E
A
S
P
K
C
C
O
J
A
N
T
I
B
O
D
Y
U
I
V
O
M
W
T
W
E
E
H
I
D
V
U
H
R
O
A
F
T
I
Y
L
V
I
A
R
O
J
R
A
G
L
M
O
F
W
H
V
V
N
H
V
A
I
H
O
S
R
S
I
S
F
O
W
A
Y
V
T
P
N
K
B
Y
A
F
F
E
K
U
L
S
A
O
E
N
I
Y
P
I
K
G
G
U
G
Y
C
J
M
L
N
A
R
J
K
F
D
L
J
J
Z
W
C
T
S
M
S
B
C
B
A
C
I
D
H
E
T
J
E
K
I
J
I
G
B
I
J
V
P
F
J
J
H
Y
B
I
Y
N
Y
D
M
J
E
V
U
I
V
L
N