งานชิ้นที่ 6

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand
Y
N
L
F
T
H
M
J
R
H
C
K
T
W
V
V
G
J
R
T
J
E
H
J
K
V
F
C
T
C
S
O
O
A
A
R
G
I
F
W
G
E
A
V
P
B
C
H
G
G
Y
C
M
G
H
H
I
R
R
Y
A
E
L
O
F
E
J
P
I
H
I
E
E
R
W
M
T
R
N
G
D
M
D
D
F
T
J
E
W
E
C
M
U
H
K
O
E
L
P
E
K
U
R
K
I
R
G
V
K
K
P
L
S
Y
H
H
D
L
V
G
J
E
Y
L
K
F
T
P
I
R
J
N
D
I
H
L
N
E
D
N
L
K
R
P
N
P
B
E
E
T
P
D
L
Y
S
D
B
F
W
T
M
R
G
E
J
V
E
T
K
R
N
S
P
S
P
M
U
W
O
P
I
R
E
B
L
W
P
R
Y
T
K
G
C
G
K
V
T
G
I
Y
A
V
O
E
B
B
G
P
P
F
K
L
H
A
C
G
N
N
N
E
P
F
K
J
T