งานชิ้นที่ 6

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand
H
R
I
B
U
H
H
L
J
N
S
U
O
B
P
S
R
S
W
E
I
E
N
C
S
H
B
W
D
F
D
F
K
I
L
Y
E
U
G
M
G
R
V
F
C
J
D
O
F
T
K
C
A
A
E
L
D
O
H
A
F
G
P
Y
K
G
E
P
T
F
G
M
I
W
T
H
E
Y
V
V
N
N
Y
N
E
F
L
I
E
G
H
V
N
K
Y
M
T
R
G
Y
T
T
R
W
Y
K
L
H
S
R
I
E
C
U
Y
E
U
W
E
J
W
D
S
U
C
G
R
M
D
R
I
L
L
F
R
C
D
L
A
G
T
D
A
F
W
I
D
H
N
W
F
I
L
E
C
K
R
P
T
E
V
Y
B
E
S
A
L
O
Y
A
R
I
D
O
S
A
W
I
I
H
J
D
V
T
V
R
L
S
O
B
S
J
P
W
I
O
N
E
J
N
A
L
Y
L
I
N
P
W
O
S
L
V
I
L
Y
L
T
M
L
A
U
V
Y
K
V