งานชิ้นที่ 6

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand
F
K
L
J
V
D
C
V
A
S
G
W
J
K
W
L
R
Y
B
J
E
U
E
D
C
B
O
U
R
G
E
J
H
A
C
L
D
P
W
O
Y
C
F
W
L
G
I
U
L
H
E
N
L
D
E
M
C
U
U
F
J
C
K
M
J
T
S
K
H
T
Y
K
B
T
G
G
C
L
T
T
E
R
C
K
C
G
N
P
U
Y
T
A
B
W
Y
B
D
U
O
M
Y
R
U
M
P
P
N
G
Y
H
O
U
V
T
N
R
L
P
P
C
S
C
B
S
D
H
R
T
G
L
N
U
A
J
D
M
L
C
T
D
E
S
K
T
O
P
E
A
T
C
M
E
V
U
S
N
O
H
F
O
L
L
C
R
W
I
U
A
K
H
P
C
T
G
M
N
P
J
T
I
F
O
C
P
R
O
R
V
E
S
Y
F
E
R
C
S
R
W
D
L
L
C
O
D
T
L
Y
V
A
O
P
H
O
K
R
U
T
W
M
K
R
P
I
K
N