คณิตและสัตว์

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
Age: 4 - 6

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

จงบอกตัวเลขที่มีค่าเท่ากับ "สามสิบ"

จงเลือกตัวเลขที่มีค่าเท่ากับ "ยี่สิบ"

จงโยงเส้นจับคู่ให้ถูกต้อง

ยี่สิบ

20

สุนัข

30

สามสิบ

ถูก

ผิด

ถูก

สุนัข

แมว

W
O
N
U
P
M
T
O
P
Y
I
H
L
V
N
V
F
F
K
E
S
T
E
S
T
Start drawing!