การเทียบศักราช

ตัวชี้วัด : 4.1 ม1/2 เทียบศักราชที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์ จงตอบคำถามต่อไปนี้
Language: Thai
Subject: สังคมศึกษา > เทียบศักราช
Age: 12 - 13

การเทียบศักราช

ตัวชี้วัด : 4.1 ม1/2 เทียบศักราชที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์ จงตอบคำถามต่อไปนี้

ให้นักเรียนบอกความสำคัญของเวลาพอเข้าใจ

นักเรียนคิดว่าความรู้เรื่องเวลาสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์สถาปนากรุงสุโขทัย พ.ศ.1792 ตรงกับ ค.ศ. ใด

ฮ.ศ. 1325 ตรงกับ พ.ศ. ใด

ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อ พ.ศ. 2475 ตรงกับ ร.ศ. ใด

ค.ศ.2004 ตรงกับ พ.ศ.ใด

จ.ศ.712 พระเจ้าอู่ทองสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ตรงกับ พ.ศ. ใด

พ.ศ.2489 ตรงกับ ม.ศ.ใด