ใบงาน เรื่องแนวทางการบริหารจัดงานเงินออม

ให้นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับการออมของนักเรียน
Language: Thai
Subject: สังคมศึกษา > สภาพอากาศ
School grade: Thailand Thailand
ใบงาน เรื่องแนวทางการบริหารจัดงานเงินออม
ให้นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับการออมของนักเรียน
นักเรียนมีการวางแผนการออมเงินในอนาคตหรือไม่? อธิบายว่าทำอย่างไร
นักเรียนคิดว่าการเก็บเงินออมเป็นวิธีการช่วยให้ครอบครัวมีเงินสำรองเมื่อมีความจำเป็นหรือไม่? อธิบายเหตุผล
วิธีการออมที่เหมาะสมกับครอบครัวของนักเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดคืออะไร เพราะเหตุใด
ชื่อ-นามสกุล