ทวีปแอฟริกา

Language: Thai
Subject: สังคมศึกษา > สภาพอากาศ