ใบงานที่ 2.2

Language: Thai
Subject: สังคมศึกษา > ภูมิศาสตร์
Age: 13 - 14