ใบงานที่ 1.3

Language: Thai
Subject: สังคมศึกษา > ภูมิศาสตร์
Age: 13 - 14