ใบงานเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

Language: Thai
Subject: สังคมศาสตร์ > หน้าที่พลเมือง
Age: 13 - 14