สมดุล 3 แรง

Language: Thai
Subject: วิทยาศาสตร์ > ฟิสิกส์
School grade: Thailand Thailand