ข้อสอบหลังเรียนเรื่อง การเปลี่ยนสถานะ

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
Language: Thai
Subject: วิทยาศาสตร์ > พื้นฐาน

ข้อสอบหลังเรียนเรื่อง การเปลี่ยนสถานะ

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

ชื่อ-นามสกุล

เลขที่

สารเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นแก๊ส เรียกว่าอะไร

การระเหิด

การแข็งตัว

การควบแน่น

การกลายเป็นไอ

ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะ

ของแข็งเปลี่ยนเป็นของเหลว เรียกว่า การหลอมเหลว

ของเหลวเปลี่ยนเป็นก๊าซ เรียกว่า การระเหิด

ก๊าซเปลี่ยนเป็นของเหลว เรียกว่า การควบแน่น

การระเหยทั่วทุกส่วนของของเหลว เรียกว่า การเดือด

ผลของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารที่มีผลมาจากอุณหภูมิของโลกสูงขึ้น คือข้อใด

การเกิดฝนกรด

การเกิดระเบิดของสารเคมี

น้ำแข็งบริเวณขั้วโลกละลาย

การเกิดมลพิษของน้ำจากน้ำทิ้งตามอาคารบ้านเรือน

การระเหิดคือการเปลี่ยนแปลงของสารในลักษณะใด

ของแข็ง เป็น ของเหลว

ของเหลว เป็น ของแข็ง

ของเหลว เป็น แก๊ส

ของแข็ง เป็น แก๊ส

การหล่อเทียนพรรษาเป็นการเปลี่ยนสถานะของสารแบบใด

ของแข็ง ของเหลว แก๊ส

ของแข็ง ของเหลว ของแข็ง

ของเหลว ของแข็ง ของเหลว

ของเหลว แก๊ส ของแข็ง

ถ้าตักน้ำใส่แก้วทิ้งไว้กลางแดด ประมาณ 1 สัปดาห์จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

น้ำ แข็งตัวเป็นน้ำแข็ง

น้ำส่วนใหญ่ระเหยเป็นไอ

น้ำเปลี่ยนเป็นสีอื่น

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

การตากผ้ากลางแดด ผ้าจะแห้งด้วยวิธีใด

ความร้อนเป็นพลังงาน

แสงแดดทำให้น้ำระเหยกลายเป็นไอ

แสงแดดทำให้เกิดปรากฎการณ์ธรรมชาติ

แสงแดดทำให้ตัวดำ

ข้อใดไม่ใช้สสาร

ไอน้ำ

แก้วน้ำ

นมสด

เสียงเพลง

อนุภาคจัดเรียงชิดกัน แรงยึดเหนี่ยวซึ่งกันและกันสูงรูปร่างปริมาตรคงที่คือคุณสมบัติชนิดใด

ของเหลว

ของแข็ง

แก๊ส

ของไหล

อนุภาคอยู่ห่างกันมาก ไม่เป็นระเบียบ รูปร่างและปริมาตรเปลี่ยนไปตามภาชะที่บรรจุ

ของเหลว

ของแข็ง

แก๊ส

ของไหล