ใบงาน 1 โครงสร้างเยื่อหุ้มเซลล์

โครงสร้างเยื่อหุ้มเซลล์เติมคำในช่องว่าง (ภาษาอังกฤษ) ให้ถูกต้อง
Language: Thai
Subject: วิทยาศาสตร์ > ชีววิทยา
Age: 15 - 16