การลำเลียงสารผ่านเซลล์

Language: ภาษาไทย
Subject: วิทยาศาสตร์ > ชีววิทยา
School grade: Thailand Thailand
การลำเลียงสารผ่านเซลล์
การแพร่แบบฟาซิลิเทตเป็นการลำเลียงตามรูปใด