คำอักษรนำสองพยางค์ (อักษรสูงนำอักษรต่ำ)

Language: Thai
Subject: ภาษาไทย > อักษรนำ
School grade: Thailand Thailand