ใบกิจกรรม ตอบคำถามจากการฟังและการดู

Language: Thai
Subject: ภาษาไทย > หลักภาษา
Age: 15 - 16
ดูคลิปแล้วตอบคำถามต่อไปนี้
00:00 00:00