ใบงาน ความเป็นมาของโคลงนิราศนรินทร์

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบให้ถูกต้อง
Language: Thai
Subject: ภาษาไทย > วรรณกรรม
School grade: Thailand Thailand
Age: 13 - 18
ใบงาน ความเป็นมาของโคลงนิราศนรินทร์
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบให้ถูกต้อง
1. ผู้แต่งนิราศนรินทร์คำโคลงคือ
๒. ชื่อเดิมของผู้แต่งมีชื่อว่า
๓. นิราศนรินทร์ค้าโคลงเป็นวรรณคดีที่เกิดในรัชกาลใด
๔. ลักษณะคำประพันธ์ของนิราศนรินทร์คำโคลง คือ
๕. นิราศนรินทร์คำโคลงแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพกี่บท
6. นรินทร์คำโคลงแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพแล้วยังมีการแต่งโดยขึ้นต้นด้วยร่ายสุภาพกี่บท