นำคำไปเติมใต้รูป

Language: Thai
Subject: ภาษาไทย > ประโยค
Age: 7 - 8