จงเติมคำให้ตรงกับภาพ

Language: Thai
Subject: ภาษาไทย > การเขียน
Age: 4 - 6