ข้อสอบภาษาไทย

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
Language: ภาษาไทย
Subject: ภาษาไทย > การเขียน
Age: 8 - 9