ใบงานที่ 1 เต็มคำให้ตรงกับรูปภาพ

Language: Thai
Subject: ภาษาไทย > การอ่าน
Age: 6 - 7