ตัวอย่างการอ่านเลขไทย (ครูนพ)

Language: Thai
Subject: ภาษาไทย > การอ่าน
School grade: Thailand Thailand