คุณว่ายน้ำได้มั้ย : ประโยคบอกเล่าและปฏิเสธ

Language: Thai
Subject: ภาษาไทย > การพูด
School grade: Thailand Thailand