็็Has/Have

Language: Thai
Subject: ภาษาอังกฤษ > ไวยากรณ์
Age: 6 - 7