ใบงานที่ 1 เรื่อง comparison of adjective

Language: Thai
Subject: ภาษาอังกฤษ > คำศัพท์
Age: 11 - 12