นามนับได้และนามนับไม่ได้

Language: Thai
Subject: ภาษาอังกฤษ > คำศัพท์
Age: 9 - 10