คำศัพย์ อนุบาล

Language: ภาษาไทย
Subject: ภาษาอังกฤษ > คำศัพท์
School grade: Thailand Thailand
ชื่อ....................................................เลขที่..............................
ให้เด็กๆโย่งเส้นจับคู่ภาพกับคำศัพย์ให้ถูกต้อง
Rabbit
Elephant
Duck
Fish
Giraffe