คำศัพท์ These are cats.

Language: Thai
Subject: ภาษาอังกฤษ > คำศัพท์
School grade: Thailand Thailand