ลากเส้นให้ถูกต้อง

Language: Thai
Subject: ทัศนศิลป์ > ทัศนศิลป์
School grade: Thailand Thailand