8.1 การนำเสนอโมเดล

Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > sketchup
Age: 13 - 14