4.1 การใช้เครื่องมือเลือกโมเดล

Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > sketchup
Age: 15 - 16