แบบทดสอบก่อนเรียน(ม.1)

Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > เขียนโปรแกรม
Age: 12 - 13