4.2 รู้จักชื่อเซล (ป.4/3)

Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ
Age: 9 - 10