00-ตัวแปรและชนิดของข้อมูล

Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ
Age: 16 - 17
วิจารณ์คลิป
00:00 00:00