ใบงานที่ 6 ภาพประกอบ (Illustrations)

Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ
Age: 14 - 15