ใบงานที่ 3.1 ประเภทของข้อมูล

Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ
Age: 10 - 11