ใบงานที่ 2.2

Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ
Age: 13 - 15