ใบงานที่ 2 ชนิดของข้อมูล

Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ
Age: 15 - 16