ใบงานที่ 1 การออกแบบ ม.4

Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ
Age: 15 - 16