ใบงาที่ 1.1

Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ