ใบกิจกรรมที่ 1.2 เหตุผลวิบัติ

Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ
Age: 14 - 15