แบบทดสอบประจำหน่วย2

Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ
Age: 11 - 12