เติมคำ ใบงานที่ 1 Written answer

Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ
Age: 18 - 25