องค์ประกอบคอมพิวเตอร์

Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ
Age: 10 - 15