ม.2-ใบงานที่1.1-วิทยาการคำนวณ

Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ
School grade: Thailand Thailand
Start drawing!