ม.1 ใบกิจกรรมที่ 4.1

Language: Thai
Subject: คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคำนวณ
Start drawing!
Start drawing!
Start drawing!